Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τον νόμο Κατσέλη και όλα τα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά θέματα, παρακαλούμς επισκεφθείτε την ιστοδελίδα μας:
www.iperxreomenanoikokiria.gr